Utvärdera vardagen

Tips / Permalink / 0

Jag har alltid varit en person med stora drömmar och har så länge jag kan minnas haft tydliga mål som jag hela tiden strävat efter att nå. Mål som drivit mig, utvecklat mig och som gett mitt liv mening. På senare tid har jag däremot inte känt samma meningsfullhet och just nu saknar jag liksom glöd, mening och passion som jag så gärna vill hitta tillbaka till. Därför försöker jag för tillfället se på mitt liv med kritiska ögon och utvärdera min vardag. Jag tror nämligen att det är viktigt att ibland ifrågasätta om man lever det liv man vill leva eller om man kanske fastnat i dåliga rutiner, vanor som man blivit för ”hemmablind” för att upptäcka men som man skulle må bäst av att göra sig av med.

Just nu ifrågasätter jag allt, gallrar ordentligt i min vardag. Både i mina relationer och invanda beteenden. Vill du göra samma sak? Här är några punkter värda att fundera kring. Frågor som förhoppningsvis kan ta dig närmare det liv du vill leva snarare än det liv du tror dig förväntas leva.

  • När är du som lyckligast?
  • Vad är dina bästa minnen i livet?
  • Om du hade två extra timmar på dygnet, vad skulle du ägna dig åt?
  • Om du hade obegränsat med pengar, hur skulle dina dagar se ut?
  • Vilka vänner träffar du för att du vill och vilka träffar du för att det ”var så längesen sist” eller för att du tror dig vara tvungen?
  • Finns det något du gör mer för andras skull än för din egen?
  • Vad gör du för att du tror att du måste göra men som du egentligen kanske inte vill?
  • Låt säga att du är 90 år och ser tillbaka på ditt liv, vad tror du att du önskar att du gjorde mer av? Vad skulle ångra? 
Till top