Tips till dig som ingår i den inre kretsen

Till dig som anhörig / Permalink / 0

Att vara sjuk i anorexia är som att konstant leva med ett monster, det tär. En roll som dock inte heller är lätt att ha är anhörigrollen och att vara familjemedlem till någon som är sjuk, därmed tvingas uppleva sjukdomen från första parkett är även det påfrestande. Kommer många gånger en känsla av maktlöshet eftersom man som förälder eller syskon då inte själv kan ta över varken ratten eller smärtan från den som är drabbad.

Viktigt att bära med sig som anhörig är att du har en betydelsefull roll men dock aldrig kan axla det fulla ansvaret för tillfrisknandet och den kampen och resan måste den som är sjuk själv göra. Däremot kan du som närstående på flera sätt underlätta för den drabbade. Finnas där och stötta bäst du kan, styra upp och leda på rätt väg. Den som leder mot det friska livet istället för djupare ner i sjukdomen. Här är mina bästa tips till dig som tillhör den inre kretsen.   

Mina 6 bästa tips till dig som nära anhörig:

  • Svälj inte lögnerna. Anorexia är lögnernas sjukdom vilken gör att den som är sjuk till sist blir väldigt skicklig på att ljuga. Var ifrågasättande och kritisk. Även om er relation bygger på ömsesidigt förtroende bör du inte alltid lita på att personen talar sanning.
  • Var envis och ihärdig. Ibland förstår du saker snabbare där den sjuke kräver längre tid för att komma till insikt. Lägg därför fram samma förslag flera gånger, ge dig inte. Vissa beslut är en mognadsprocess så till sist når den ihärdige fram.
  • Bekräfta både person och framsteg. Att gå emot en psykisk sjukdom urholkar på många sätt en persons självkänsla och den bekräftelse man inte längre får av anorexin är då viktig att få på annat håll. Strössla kärlek och överös med beröm, dels hur bra personen är men också framstegen den gör.
  • Visa mycket närhet. Känslan av närhet är extremt viktig under den sköra perioden som tillfrisknandeprocessen är. Kramas, massera och erbjud en axel att gråta ut mot.
  • Avlasta personens ångest. Prata om vad som skapar ångest. Hjälp din anhörig att sätta ord på sina känslor och rädslor. Avlasta ångesten och hjälp till att hitta vägar ut ur sjukdomen. Kanske genom att göra aktivitets- och matschema tillsammans.
  • Sätt tydliga, tidsbestämda mål och följ upp dem regelbundet. Justera eventuellt utmaningarna under resans gång för att nå det slutgiltiga målet inom rimlig tid.
 
Till top