Tips till dig som ingår i den inre kretsen

, Till dig som anhörig / Permalink / 0

Anorexia är en sjukdom som drabbar en enskild person men påverkar och skakar om tillvaron för en hel familj. Att vara familjemedlem och uppleva sjukdomen från första parkett är tufft och insikten att inte själv kunna ta över ratten skapar många gånger känslan av maktlöshet.

Viktigt att bära med sig är att du som anhörig har en betydelsefull roll men aldrig kan axla det fulla ansvaret för tillfrisknandet. Den kampen och resan måste den som är sjuk själv göra. Däremot kan du som närstående på flera sätt underlätta för den drabbade. Finnas där och stötta bäst du kan, styra upp och leda på rätt väg. Den som leder mot det friska livet istället för djupare ner i sjukdomen. Här är mina bästa tips till dig som tillhör den inre kretsen.   

Mina 6 bästa tips till dig som nära anhörig:

 • Svälj inte lögnerna. Anorexia är lögnernas sjukdom vilken gör att den som är sjuk till sist blir väldigt skicklig på att ljuga. Var ifrågasättande och kritisk. Även om er relation bygger på ömsesidigt förtroende bör du inte alltid lita på att personen talar sanning.
 • Var envis och ihärdig. Ibland förstår du saker snabbare där den sjuke kräver längre tid för att komma till insikt.  Lägg fram samma förslag flera gånger, ge dig inte. Vissa beslut är en mognadsprocess. Till sist når den ihärdige fram.
 • Bekräfta både person och framsteg. Att gå emot en psykisk sjukdom urholkar på många sätt en persons självkänsla. Den bekräftelse man inte längre får av anorexin är då viktig att få på annat håll. Strössla kärlek och överös med beröm, dels hur bra personen är men också framstegen den gör.
 • Visa mycket närhet. Känslan av närhet är extremt viktig under den sköra perioden som tillfrisknandeprocessen är. Kramas, massera och erbjud en axel att gråta ut mot.
 • Avlasta personens ångest. Prata om vad som skapar ångest. Hjälp din anhörig att sätta ord på sina känslor och rädslor. Avlasta ångesten och hjälp till att hitta vägar ut ur sjukdomen. Kanske genom att göra aktivitets- och matschema tillsammansSätt tydliga, tidsbestämda mål och följ upp dem regelbundet. Justera eventuellt utmaningarna under resans gång för att nå det slutgiltiga målet inom rimlig tid.
 

5 tips till dig som tvekar på om du ska ingripa

, Till dig som anhörig / Anhörig, Anorexia, Närstående, Råd, tips, Ätstörningar / Permalink / 0

Du som har en vän eller ytlig bekant som du misstänker har en ätstörning, du ska veta att din roll är viktig och din insats kan göra stor skillnad. Många gånger på ett annat vis än den som ingår i den drabbades innersta krets och familj. Ibland är det svårare att ignorera den som inte förväntas se problematiken vilket också gör att orden biter hårdare. Så har det åtminstone varit för mig. Det min mamma sagt hundra gånger har mina vänner eller gympersonalen endast behövt säga en.

5 snabba tips till dig som är vän eller ytligt bekant med någon som kämpar med en ätstörning.

 • Visa att du bryr dig, ser att personen mår dåligt. Hellre att du är aktiv och råkar formulera dig klumpigt än fegar ur och förblir passiv.
 • Respektera personens integritet. Gräv till en början inte för djupt i problemet.
 • Ge tips om du har några eller kontaktuppgifter till en ätstörningsmottagning. Erbjud dig att hjälpa om hen behöver.
 • Var transparent kring dina egna matvanor och vikt om du är bekväm med det. Det kan skapa perspektiv för vad som är sunt och normalt.
 • Var kreativ. Om maten känns jobbig, hitta andra sätt att umgås på.

Stanna kvar och ha tålamod. Lämna inte för att personen förändras eller är krävande under en period. Det är sjukdomen som styr. Din vän bekant kommer tillbaka så håll ut.

 

 

 

Kritiska faser i livet

Till dig som anhörig / Permalink / 2

Anorexia tycks födas i en turbulent tillvaro och särskilt hos personer med perfektionistiska och tvångsmässiga karaktärsdrag. Vad som utlöser en ätstörning är individuellt och det är många gånger flera olika faktorer som tillsammans får vulkanen att bryta ut. Växande krav och utökat ansvar är två vanliga och återkommande triggers som tycks ge näring åt Knut och hans kompisar. Vilka områden kraven omfattar beror ofta på vart man befinner sig i livet.

Du som är förälder och orolig för din dotter eller kanske son som befinner sig i riskgruppen tänker jag nu ge exempel på kritiska faser i livet. Perioder då du bör vara extra observant på ditt barns mentala hälsa.

Kritiska perioder att vara extra observant på ätstörningar:

 • De tidiga tonåren. Tiden då man går från att vara barn till att stå mer på egna ben kan vara väldigt känslig. Den kommer med ett större ansvar som för många kan kännas övermäktigt.
 • Skolbyten kan skapa viss osäkerhet och press. Särskilt jobbigt kan vara om man börjar på en skola där andra elever är väldigt duktiga och man plötsligt känner sig som en i mängden.
 • En kris eller trauma av något slag. Skilsmässa i familjen eller annan drastisk förändring i livet.
 • När vuxenlivet närmar sig och det börjar bli aktuellt att flytta hemifrån och man därmed måste ta eget ansvar för sitt hushåll och sin ekonomi.

Mitt tips till dig som förälder är att i den här typen av situationer vara extra lyhörd. Försöka ha en öppen dialog om de tankar och känslor som kan tänkas snurra i huvudet på ditt barn. Det bästa du som förälder kan göra är att vara ett bollplank, finnas där för att ventilera tankar och funderingar kring livets små såsom stora bekymmer. Rusta din son eller dotter inför framtiden och reda ut oklarheter om exempelvis vuxenlivet vad det innebär. Att prata om det som känns diffust kan vara väldigt hjälpsamt och främja psykisk hälsa.

Har ni läsare inspel på annat som fått er att utveckla anorexia eller annan ätstörning?

 

 

 

Till top